Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Misja Szkoły

Szkoła Katolicka w Tarnowie

 

Katolickie Stowarzyszenie „Educatio et Sapientia”, jako prywatne katolickie stowarzyszenie wiernych, kierując się w swoich działaniach nauką Kościoła Katolickiego, chce wpływać na kształt środowiska lokalnego poprzez podejmowanie działań oświatowo-wychowawczych. W oparciu o doktrynę katolicką podejmuje zadania na rzecz człowieka i dobra wspólnego, których celem jest osiągniecie wysokiego poziomu wykształcenia intelektualnego oraz wychowanie moralne i patriotyczne.

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Educatio et Sapientia”, starają się kierować zasadami Ewangelii w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
Misją Katolickiego Stowarzyszenia „Educatio et Sapientia”, jest zapewnianie dzieciom i młodzieży wszechstronnej edukacji cechującej się odpowiednim poziomem merytorycznym, wspieranie rodziny w procesie wychowania oraz kształtowanie właściwych postaw obywateli w duchu nauczania Kościoła Katolickiego.

W roku szkolnym 2014/2015 zamierzamy otworzyć pierwszą w Tarnowie Katolicką Szkołę Podstawową
i Katolickie Gimnazjum. Od Małopolskiego Kuratora Oświaty uzyskaliśmy 27 września 2013r. uprawnienia dla szkół publicznych, a od Urzędu Miasta Tarnowa w dniu 30 września 2013r. zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Placówki te mają wypełnić lukę na edukacyjnej mapie Miasta Tarnowa
i być odpowiedzią na zapotrzebowanie naszego lokalnego środowiska. Zamierzamy kształcić świadomych swych praw i obowiązków obywateli otwartych na wiedzę popartą mądrością, o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości społecznej opartej na zasadach katolicyzmu.

 

Do 31 sierpnia 2014r. zamierzamy :

  • przygotować i dostosować budynek przy ul.Warzywnej 3 w Tarnowie do potrzeb edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
  • zorganizować promocję i nabór do klas: pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz czwartych szkoły podstawowej.