Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Szkoła Katolicka

„CHORYM POMAGANIE? PODEJMUJĘ WYZWANIE!"

 

1. Organizatorami cyklicznego, plastyczno-tematycznego konkursu są: Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolickie Stowarzyszenie „Educatio et Sapientia" i Stowarzyszenie „Kropla".

2. Konkurs skierowany jest do dzieci 5-6 letnich z przedszkoli Tarnowskich i Gminy Tarnów.

3. Cel konkursu:

- uwrażliwienie dzieci na drugiego człowieka, na potrzeby osób chorych, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji,
- zmotywowanie dzieci do podejmowania działań na rzecz osób chorych,
- promowanie pozytywnych postaw i zachowań wśród dzieci,
- rozwijanie empatii, zachęcanie do pomagania.

4. Przebieg Konkursu:

Moduł I – Przedszkole wyłania jedną grupę składającą się z trojga dzieci, które wspólnie przygotowują komiks, w formacie A3, wykony techniką dowolną, o tym jak można pomagać chorym.

Termin składania prac wraz z całą dokumentacją: metryczką, kartą zgłoszenia, i podpisaną przez rodziców klauzulą RODO:
- 4.11.2019 r., w godzinach od 10.00 – 14.00,
- 9.11.2019 r., w godzinach od 10.00 – 14.00, osobiście w sekretariacie szkoły ul. Warzywna 3, 33-100 Tarnów,
- lub do 11.11.2019 r. wysłane pocztą, na adres: Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Warzywna 3, 33-100 Tarnów (z dopiskiem – Podejmuję wyzwanie! - decyduje data stempla pocztowego).
Oceniane będą: staranność, pomysłowość, atrakcyjność i walory edukacyjne pracy plastycznej.

Moduł II - Grupy z przedszkoli, które zgłosiły prace do konkursu zaproszone są do drugiego modułu, Quizu Tematycznego. Zagadnienia poruszane w tej części konkursu, znajdują się w Załączniku 4.
Termin: 20.11.2019 r. (środa)
Miejsce: Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Warzywna 3, 33-100 Tarnów
Czas trwania konkursu:
9.00 – przyjazd grup,
9.30 – rozpoczęcie Quizu Tematycznego,
11.00 – przerwa - dzieci i opiekunowie zaproszeni są na poczęstunek,
11.30 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Wyniki konkursu:
I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe.
Pozostali uczestnicy dostają dyplomy za udział i drobne upominki.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnowie, Katolickie Stowarzyszenie „Educatio et Sapientia" i Stowarzyszenie „Kropla".
2. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna – komiks o pomaganiu chorym oraz zdobyta wiedza na temat podanych zagadnień.
3. Celem konkursu jest rozwijanie empatii i świadomości pomagania osobom chorym
i potrzebującym.
4. Zasady konkursu: adresowany jest do dzieci 5-6 letnich z przedszkoli Tarnowskich i Gminy Tarnów. Każde przedszkole może zgłosić tylko jedną, trzyosobową grupę.
5. Dzieci wykonują pracę plastyczną samodzielnie. Wszystkie prace powinny zostać dostarczone wraz z uzupełnionymi dokumentami, z załączników od 1- 3.
6. Pracę mogą być wykonane dowolną techniką. Format pracy A3.
7. Data ostateczna dostarczenia prac: 11.11.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)
8. Ogłoszenie wyników konkursu: 20.06.2019 r.
9. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
10. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
11. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac i przyzna ilość punktów
wg następujących kryteriów: zgodność pracy z tematyka, staranność, pomysłowość, atrakcyjność
i walory edukacyjne pracy plastycznej promującej pomaganie chorym.
12. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na Facebookowym fanpage szkoły.
13. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się
do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Osoby do kontaktu:
Monika Czermak tel. 794 625 740
Magdalena Kapusta tel. 664 247 766

 

Do pobrania: niezbędne załączniki