Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
ZSK

Trwaja zapisy. Zapraszamy


„ZDROWE ODŻYWIANIE? PODEJMUJE WYZWANIE!"

 

1. Organizatorami cyklicznego, plastyczno-tematycznego konkursu są: Katolicka Szkoła Podstawowa, Katolickie Stowarzyszenie „Educatio et Sapientia" i Stowarzyszenie „Kropla".
2. Konkurs skierowany jest do dzieci 5-6 letnich z przedszkoli Tarnowskich i Gminy Tarnów.
3. Cel konkursu: propagowanie zdrowego odżywiania i diety bogatej w warzywa, owoce i inne cenne składniki oraz ich pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka, przez:
- rozwój świadomości prozdrowotnej,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.
- realizacja jednego z kierunków polityki edukacyjnej państwa: działania przedszkola na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.
4. Przebieg Konkursu:
Moduł I – Przedszkole wyłania jedną grupę składającą się z trojga dzieci, które wspólnie przygotowują plakat, w formacie A3, wykony techniką dowolną, na temat „Zdrowe odżywianie? Podejmuje wyzwanie!".
Termin składania prac wraz z całą dokumentacją: metryczką, kartą zgłoszenia, i podpisaną przez rodziców klauzulą RODO:
- 24.05.2019 r., w godzinach od 10.00 – 14.00,
- 27.05.2019 r., w godzinach od 10.00 – 14.00, osobiście w sekretariacie szkoły ul. Warzywna 3, 33-100 Tarnów,
- lub do 27.05.2019 r. wysłane pocztą na adres: Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Warzywna 3, 33-100 Tarnów (z dopiskiem – Podejmuję wyzwanie! - decyduje data stempla pocztowego).
Oceniane będą: staranność, pomysłowość, atrakcyjność i walory edukacyjne pracy plastycznej promującej zdrowe odżywianie.
Moduł II - Grupy z przedszkoli, które zgłosiły prace do konkursu zaproszone są do drugiego modułu, Zdrowego Quizu Tematycznego. Zagadnienia poruszane w tej części konkursu, znajdują się w Załączniku 4.
Termin: 4.06.2019 r. (wtorek)
Miejsce: Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Warzywna 3, 33-100 Tarnów
Czas trwania konkursu:
9.00 – przyjazd grup,
9.30 – rozpoczęcie Zdrowego Quizu,
11.00 – przerwa - dzieci i opiekunowie zaproszeni są na poczęstunek,
11.30 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
Wyniki konkursu:
I,II,III miejsce – nagrody rzeczowe.
Pozostali uczestnicy dostają dyplomy za udział i drobne upominki.


REGULAMIN KONKURSU


1. ORGANIZATOREM KONKURSU JEST Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnowie, Katolickie Stowarzyszenie „Educatio et Sapientia" i Stowarzyszenie „Kropla".
2. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna na temat „Zdrowe odżywianie? Podejmuje wyzwanie!" oraz zdobyta wiedza na temat podanych zagadnień.
3. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci z zasadami zdrowego stylu życia w szczególności tematyka związana ze zdrowym odżywianiem.
4. Zasady konkursu: adresowany jest do dzieci 5-6 letnich z przedszkoli Tarnowskich i Gminy Tarnów. Każde przedszkole może zgłosić tylko jedną, trzyosobową grupę.
5. Dzieci wykonują pracę plastyczną samodzielnie. Wszystkie prace powinny zostać dostarczone wraz z uzupełnionymi dokumentami, z  załączników od 1- 3.
6. Pracę mogą być wykonane dowolną techniką. Format pracy A3.
7. Data ostateczna dostarczenia prac: 27.05.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)
8. Ogłoszenie wyników konkursu: 4.06.2019 r.
9. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
10. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
11. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac i przyzna ilość punktów wg następujących kryteriów: zgodność pracy z tematyka, staranność, pomysłowość, atrakcyjność i walory edukacyjne pracy plastycznej promującej zdrowe odżywianie.
12. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na Facebookowym fanpage szkoły.
13. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
14. Osoby do kontaktu:
Monika Czermak tel. 794 625 740
Magdalena Kapusta tel. 664 247 766

 

Do pobrania: niezbędne załączniki